Wednesday, 19/12/2018 - 07:54|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm GDNN - GDTX Hải Lăng
 • Võ Văn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0949919357
  • Email:
   vovanlap357@gmail.com
 • Văn Ẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư, Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Điện thoại:
   0949662522
  • Email:
   vanampgdhl@gmail.com
 • Lê Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GDTX
  • Điện thoại:
   0977528595
 • Nguyễn Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng tổ ĐTN - HN
  • Điện thoại:
   0982664001
  • Email:
   nguyenvanquangaz@gmail.com
 • Phan Thị Thúy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944929978
 • Văn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, nhân viên tổ HCTH
 • Lê Văn Túy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư